Medicago citrina

Medicago citrina (Medicago; Fabaceae)

Català

Aquesta espècie (a vegades tractada com a subespècie de Medicago arborea i també anomenada alfals arbori) viu a varis illots: es Malvins (es Malví Pla i es Malví Redó), Illa de ses Rates, ses Bledes (na Bosc i na Gorra), s’Espartar. A Eivissa és només present en un barri de Sant Josep, on li diuen tamarell bé que amb Tamarix no té gaire en comú. Fora de les Pitiüses es troba només a s’Estell de Fora (arxipèlag de Cabrera) i a les Columbretes.

Castellano

Esta especie (a veces tratada como subespecie de Medicago arborea) vive en varios islotes: es Malvins (es Malví Pla y es Malví Redó), Illa de ses Rates, ses Bledes (na Bosc y na Gorra), s’Espartar. En Ibiza es solo presente en un barrio de San José. Fuera de las Pitiusas se encuentra solo en s’Estell de Fora (archipiélago de Cabrera) y en las Islas Columbretes.

Es Malví Pla

Deutsch

Diese Art (manchmal als Unterart von Medicago arborea behandelt) lebt auf mehreren kleinen Inseln: es Malvins (es Malví Pla und es Malví Redó), Illa de ses Rates, ses Bledes (na Bosc und na Gorra), s’Espartar. Auf Ibiza ist sie nur in einem Viertel von Sant Josep vorhanden. Außerhalb der Pityusen findet man sie nur auf s’Estell de Fora (Cabrera-Archipel) und den Columbretes.

 English

This species (sometimes treated as a subspecies of Medicago arborea) lives on several islets: es Malvins (es Malví Pla and es Malví Redó), Illa de ses Rates, ses Bledes (na Bosc and na Gorra), s’Espartar. On Ibiza it is only present in one district of Sant Josep. Outside the Pityuses it is only found on s’Estell de Fora (Cabrera Archipelago) and on the Columbretes Islands.

Noms / Nombres / Namen / Names

Medicago arborea ssp. citrina Font Quer = Medicago citrina

Medicago citrina Greuter