Tamarix

Tamarix (Tamaricaceae)

Tamarix africana

Català

Aquest gènere es diu tamarell o tamariu en català, el primer nom es fa servir especialment a les Balears.

Tamarix africana és una planta del Mediterrani occidental i de les Canàries. És present a Eivissa i Formentera i a alguns illots com na Bosc i na Gorra (totes dues dins ses Bledes) i s’Espartar. Floreix a la primavera.

Tamarix canariensis té una distribució semblant i floreix al mateix temps. És present a Eivissa i Formentera. Avui sovint es separen les espècies Tamarix gallica i Tamarix canariensis, aquesta última només a les Canàries, la primera al Mediterrani, incloses les Balears.

Tamarix africana

Castellano

Este género se llama tamarisco o taray.

Tamarix africana es una planta del Mediterráneo occidental y de les Canarias. Es presente en Ibiza y Formentera y en algunos islotes como na Bosc y na Gorra (las dos en ses Bledes) y s’Espartar. Florece en primavera.

Tamarix canariensis, el tarajal, tiene una distribución parecida y florece al mismo tiempo. Es presente en Ibiza y Formentera. Hoy a menudo se separan las especies Tamarix gallica y Tamarix canariensis, esta última solo en las Canarias, la primera en el Mediterráneo, incluidas las Baleares.

Tamarix africana

Deutsch

Diese Gattung heißt Tamariske.

Tamarix africana ist eine westmediterrane Art, die auf auf den Kanaren vorkommt. Sie ist auf Ibiza und Formentera vorhanden sowie auf einigen kleinen Inseln wie na Bosc und na Gorra (beide in ses Bledes) und s’Espartar. Sie blüht im Frühjahr.

Tamarix canariensis hat eine ähnliche Verbreitung und blüht zur selben Zeit. Sie kommt auf Ibiza und Formentera vor. Heute werden oft die Arten Tamarix gallica und Tamarix canariensis getrennt, die Letztere nur auf den Kanaren, die Erstere im Mittelmeergebiet einschließlich der Balearen.

Tamarix canariensis

This genus is called tamarisk. They are anemochorous trees or shrubs.

Tamarix africana is a Western Mediterranean species, also growing on the Canaries. It is present on Ibiza and Formentera as well as on some islets like na Bosc and na Gorra (both in ses Bledes) and s’Espartar. It flowers in spring.

Tamarix canariensis has a similar distribution and flowers at the same time. It is present on Ibiza and Formentera. Today the two species Tamarix gallica and Tamarix canariensis are often separated, the latter one only on the Canaries, the former one in the Mediterranean incluiding the Balearics.

Noms / Nombres / Namen / Names

Tamarix africana Poiret

Tamarix canariensis Willd.

Tamarix gallica L.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *