Sorghum

Sorghum halepense (Poaceae)

Català

Aquesta gramínia perenne, la canyota, la canyamussa o el sorgo d’Alep, és originària del Mediterrani, no pas de las Balears, aquí s’hi ha naturalitzat. N’ha tant a Eivissa com a Formentera al llarg de les carreteres.

Castellano

Esta gramínea perenne, el sorgo de Alepo, la cañota o la millaca, es originaria del Mediterráneo, no de las Baleares, aquí se ha naturalizado. La hay tanto en Ibiza como en Formentera a lo largo de las carreteras.

Deutsch

Dieses mehrjährige Gras, die Mohrenhirse, stammt aus dem Mittelmeergebiet, jedoch nicht von den Balearen. Hier hat es sich ausgewildert. Es gedeiht sowohl auf Ibiza als auch auf Formentera entlang der Straßen.

English

This perennial grass, the Johnson grass, is native of the Mediterranean though not of the Balearics. Here it has escaped from plantations. It exists both on Ibiza and Formentera alongside the roads.

Nom / Nombre / Name

Sorghum halepense Pers.