Xanthoria

Animals, fongs i bacteris: Xanthoria

Xanthoria (Teloschistaceae)

Xanthoria parietina

Català

Aquest gènere de líquens es pot trobar damunt branques d’arbres i damunt roques. Es troba a Eivissa i Formentera i és especialment freqüent as Vedrà.

El ficobiont (l’alga) és del gènere Trebouxia.

En llocs assolejats el liquen és més taronja degut a una substància que es diu parietina que protegeix de massa insolació, en llocs ombrívols és més verd.

Xanthoria calcicola

Castellano

Este género de líquenes se puede encontrar sobre ramas de árboles y sobre rocas. Se encuentra en Ibiza y Formentera y es especialmente frecuente en es Vedrà.

El ficobionte (el alga) es del género Trebouxia.

En lugares soleados el liquen es más naranja debido a una sustancia llamada parietina que protege de demasiada insolación, en lugares sombríos es más verde.

Deutsch

Diese Gattung der Flechten kann man auf Baumästen und auf Felsen finden. Sie kommt auf Ibiza und Formentera vor und ist auf es Vedrà besonders häufig.

Der Phykobiont (die Alge) ist von der Gattung Trebouxia.

An sonnigen Orten ist die Flechte mehr orange aufgrund einer Substanz namens Parietin, die vor zu starker Sonneneinstrahlung schützt, an schattigen Orten ist sie mehr grün.

English

This genus of lichens can be found on tree branches and rocks. It is present on Ibiza and Formentera and especially frequent on es Vedrà.

The phycobiont (the alga) is of the genus Trebouxia.

At sunny places the lichen is more orange due to a substance named parietin, which protects from too much insolation, at shady places it is more green.

Noms / Nombres / Namen / Names

Xanthoria calcicola Oxner

Xanthoria parietina Th. Fr.