Trepó

Noms comuns: Trepó

A les Pitiüses i a Menorca es diu “trepó” a les dues espècies de Verbascum. A Mallorca i en alguns llocs de la Península es fa servir per a altres espècies però a les Pitiüses no n’hi ha.

L’etimología del mot no està clara. Però es pot anotar que en sard es diu “trovodda” amb variacions dialectals.