Pericó

Noms comuns: Pericó

El gènere Hypericum -i en particular l’espècie Hypericum perforatum– es diu “hipérico” en castellà e “iperico” en italià, paraules que venen obviament de la paraula llatina (d’origen grec) que es troba en el nom botànic.

En català es diu “pericó”, amb un sufixe i amb pèrdua de la primera sil·laba. Això no es troba només en català, també en sard es diu “pericone” o “pirinconi” (segons el dialecte) i en danès “perikon”. No es sol fer servir el nom català per a l’espècie Hypericum balearicum, a les Pitiüses només per a Hypericum perforatum.

En castellà també existeixen les paraules “hipericón” per a la mateixa espècie i “pericón” que es fa servir per a diferentes espècies del gènere.