Literatura

Català

Aquí hi presento alguns llibres i revistes amb breus descripcions en l’idioma de l’obra.

Castellano

Aquí presento algunos libros y revistas con breves descripciones en el idioma de la obra.

Deutsch

Hier stelle ich einige Bücher und Zeitschriften vor, mit kurzen Beschreibungen in der jeweiligen Sprache des Werkes.

English

Here I present some books and magazines with short descriptions in the language of the work.

Llibres / Libros / Bücher / Books

Alomar, Guillem: Les falgueres de les Balears. Palma 2003. – Una obra dels pteridòfits (no només les vertaderes falgueres) amb una clau i descripcions de les espècies amb fotos.

Beckett, Elspeth: Wild Flowers of Majorca, Minorca and Ibiza. Rotterdam and Brookfield 1988. – A book with identification keys to a great part of the Balearic flora.

Bonner, Antoni: Plantes de les Balears. Palma 10ª ed. 2001. – Una gran obra sobre plantes de les Balears dins dels seus hàbitats, fins i tot amb observacions fitosociològiques, amb accent a Mallorca.

Canyelles, Xavier: Insectes de les Illes Balears. Palma 2003. – Un resume informatiu dels insectes de les Balears sense pretensió d’ésser complet.

Cirer, Antònia Maria i Jordi Serapio: Eivissa i Formentera. Sargantanes i illes. Eivissa 2015. – L’autora Antònia Maria Cirer Costa és l’experta pitiüsa de les sargantanes i descriu les poblacions, a més parla amb molta competència ecològica dels ecosistemes dels illots. Les fotos són del fotògraf i aficionat molt entenedor de plantes Jordi Serapio Riera.

Giffhorn, Hans: Ibiza – ein unbekanntes Naturparadies. Braunschweig 1991. – Ohne wissenschaftliche Ansprüche, ein Werk, das vor allem Touristen für die Naturschönheiten Ibizas begeistern möchte. Der Autor ist ein in Deutschland lebender Kunstpädagoge, der hier unterstützt wurde vom renommierten (aber nicht wissenschaftlich ausgebildeten) Pflanzenkenner Nèstor Torres, der seit seiner Geburt auf Ibiza lebt.

Gil, L. i L. Llorens: Claus de determinació de la flora balear. Palma 1999. – Una obra per a l’ús a la naturalesa per identificar les plantes.

Gradaille Tortilla, Josep Lluis i Lleonard Llorens García: Plantes i flors de les Balears. Sóller (sense any). – Algunes espècies de les Balears amb descripcions i mapes de la seva distribució.

Institut d’Estudis Baleàrics: Ecologia d’illes. Palma de Mallorca 1999. – Una obra col·lectiva amb varis articles sobre temes ecològics d’illes, alguns en francès i anglès.

Janzing, Gereon: Nos entendemos en Ibiza. Ibiza 2014. Un librito sobre muchos aspectos de Ibiza, la población, la cultura, la naturaleza, los idiomas, no es un libro científico pero tiene cierta base científica.

Müller, Hans-Joachim (Hrsg.): Ökologie. Stuttgart 1984. – Eine wissenschaftlich fundierte Übersicht über die allgemeine Ökologie für den akademischen Bereich.

Oberdorfer, Erich: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Stuttgart 6. Aufl. 1990. – Eine vollständige Flora der Farne und Blütenpflanzen Deutschlands mit ausführlichen ökologischen Angaben, brauchbar für diejenigen Pflanzen des Mittelmeergebietes, die auch in Deutschland vorkommen.

Palau i Ferrer, Pere C.: Les plantes medicinals de les Illes Balears. Palma 2003. – Una obra clàssica sobre els usos medicinals, sobretot de Mallorca.

Planells, Mariano: Diccionario de secretos de Ibiza. Ibiza 1982. – Sin pretensión científica, el autor nos informa en un lenguaje muy entretenido sobre muchos aspectos de Ibiza y las otras Pitiusas.

Rita, Joan i Jordi Carulla: Arbres i arbusts de les Balears. Boscos i garrigues. Palma 3ª ed. 2003. – Una descripció de les plantes llenyoses i els seus ecosistemes.

Romo, Angel M.: Flores silvestres de Baleares. Alcorcón (Madrid) 1994. – Una descripción de lugares de las islas y claves de una selección de las plantas.

Sáez, Llorens i Josep A. Rosselló: Llibre vermell de la flora vascular de les Illes Balears. Palma 2001. – Algunes plantes amenaçades, varis endemismes, amb descripcions i mapes de distribució.

Strasburger, Eduard (Begr.): Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 33. Aufl. Bearbeitet von Peter Sitte, Hubert Ziegler, Friedrich Ehrendorfer, Andreas Bresinsky. Stuttgart u. a. 1991. – Ein umfassendes Werk zur Botanik, für den Gebrauch in Universitäten gedacht, mit einem ausführlichen Kapitel zur Geobotanik.

Revistes / Revistas / Zeitschriften / Magazines

Kritische Ökologie. Göttingen. – Zeitschrift mit kritischen, wissenschaftlich fundierten Beiträgen über ökologische und soziale Themen.

Món rural. Eivissa. – Revista del camp de les Pitiüses amb articles sobre l’agricultura, la ramaderia, tradicions rurals i la naturalesa.

Webs / Websites

Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera – Articles sobre les Pitiüses, inclosos alguns sobre plantes, pot ajudar a identificar els noms eivissencs.

Herbari virtual del Mediterrani occidental – Moltes plantes amb fotos i descripcions per identificar-les i informacions sobre les formes vitals, la distribució (en general esmentant les illes on viuen) i l’ecologia; única inconveniència: l web duu anys sense ésser actualitzada.