Hippocrepis

Hippocrepis (Fabaceae)

Hippocrepis grosii

Català

Hippocrepis grosii, en eivissenc: llentiera salvatge, és un endemisme del nord-oest d’Eivissa. A vegades es tracta com a una subspècie de Hippocrepis balearica que a més és un endemisme de Mallorca, Cabrera i Menorca.

Hippocrepis grosii

Castellano

Hippocrepis grosii es un endemismo del noroeste de Ibiza. A veces es tratada como una subespecie de Hippocrepis balearica que además es un endemismo de Mallorca, Cabrera y Menorca.

Hippocrepis grosii

Deutsch

Hippocrepis grosii ist ein Endemit des Nordwestens Ibizas. Manchmal wird sie als Unterart von Hippocrepis balearica bhandelt, die ansonsten ein Endemit von Mallorca, Cabrera und Menorca ist.

Hippocrepis grosii

English

Hippocrepis grosii is endemic of North-West Ibiza. Sometimes it is treated as a subspecies of Hippocrepis balearica which besides this is endemic of Majorca, Cabrera and Minorca.

Hippocrepis grosii

Noms / Nombres / Namen / Names

Hippocrepis balearica ssp. grosii Mus, Rosselló = Hippocrepis grosii

Hippocrepis grosii Boira, Gil & L. Llorens