Frígola

Noms comuns: Frígola

A les Balears es diu “frígola” a la planta que a la Península es diu més tost “farigola” o “timó”. Com que la frígola abundant a les Pitiüses és Thymbra capitata, el nom es sol referir a aquesta espècie, la “frígola vera”. Fins i tot en el castellà local es diu “frígola” a aquesta espècie per distingir-la de les espècies de Thymus que es diuen “tomillo”.

L’espècie és coneguda també pel nom “frígola de Sant Joan” o a la Península “farigola de Sant Joan”, fent referència a l’època de la seva floració.

A Eivissa es diu “frígola borda” a Micromeria inodora, al Principat es coneix aquest mateix nom per a Teucrium polium i Teucrium capitatum, l’herba de Sant Ponç.

Sobre l’etimologia de les paraules “frígola” i “farigola” hi ha diferents hipòtesis, no està clara.