Mentha

Mentha (Lamiaceae)

Mentha suaveolens

Català

Aquest gènere, la menta, és principalment de l’hemisferi nord. En general creixen en llocs humits. Les flors són pol·linitzades per insectes, sobretot mosques.

Es troba silvestre a Eivissa i Formentera l’espècie Mentha suaveolens, l’herba-sana borda o mentastra. És una planta de terres alcalins. Floreix a l’estiu.

Una altra espècie -poc freqüent- a Eivissa és Mentha aquatica, l’herba d’aigua, en indrets mollats, també floreix a l’estiu.

Es planta sovint Mentha spicata, l’herba-sana, nativa de França i Itàlia, un híbrid de Mentha suaveolens i Mentha longifolia (aquesta última absent a les Balears). És un ingredient important dins el flaó, el pastís de formatge d’Eivissa. També a altres menjars s’afegeix per fomentar la digestió. A vegades es troba naturalitzada a Eivissa.

També es planta Mentha piperita, la menta pebrera. Aquesta és un híbrid triple de Mentha aquatica i l’híbrid Mentha spicata. És estèril, només es multiplica per via vegetativa.

No tan sovint es planta Mentha pulegium, el poliol que creix silvestre a Mallorca i Menorca però a les Pitiüses no.

Mentha spicata
Flaó

Castellano

Este género, la menta, es principalmente del hemisferio norte. Por lo general crecen en lugares húmedos. Las flores son polinizadas por insectos, sobre todo moscas.

Se encuentra silvestre en Ibiza y Formentera la especie Mentha suaveolens, el mastranzo o el mentastro. Es una planta de suelos alcalinos. Florece en verano.

Otra especie -poco frecuente- en Ibiza es Mentha aquatica (menta acuática), en lugares mojados, también florec en verano.

Se planta a menudo Mentha spicata, la hierbabuena, nativa de Francia e Italia, un híbrido de Mentha suaveolens y Mentha longifolia (esta última ausente en las Baleares). Es un ingrediente importante en el flaó, el pastel de queso de Ibiza. También a otras comidas se añade para fomentar la digestión A veces se encuentra naturalizada en Ibiza.

También se planta Mentha piperita, la menta piperita. Ésta es un híbrido triple de Mentha aquatica y el híbrido Mentha spicata. Es estéril, solo se multiplica por vía vegetativa.

No tan a menudo se planta Mentha pulegium, el poleo o la poleomenta que crece silvestre en Mallorca y Menorca pero en las Pitiusas no.

Mentha piperita

Deutsch

Diese Gattung, die Minze, ist vor allem von der Nordhalbkugel. Sie wachsen allgemein an feuchten Standorten. Die Blüten werden von Insekten, vorrangig Fliegen, bestäubt.

Man findet auf Ibiza und Formentera wild die Art Mentha suaveolens. Sie ist eine Pflanze basischer Böden. Sie blüht im Sommer.

Eine andere Art – nicht häufig – auf Ibiza ist Mentha aquatica, an nassen Stellen, sie blüht ebenfalls im Sommer.

Gepflanzt wird oft Mentha spicata, die Ährige Minze, heimisch in Frankreich und Italien, ein Bastard aus Mentha suaveolens und Mentha longifolia (diese Letztere fehlt auf den Balearen). Sie ist eine wichtige Zutat im Flaó, dem ibizenkischen Käsekuchen. Auch anderen Speisen fügt man sie zu, um die Verdauung zu fördern. Manchmal findet man sie auf Ibiza verwildert.

Auch Mentha piperita, die Pfefferminze, wird gepflanzt. Sie ist ein Dreifachbastard aus Mentha aquatica und dem Bastard Mentha spicata. Sie ist steril und vermehrt sich nur vegetativ.

Nicht so oft wird Mentha pulegium, die Poleiminze, gepflanzt, die auf Mallorca und Menorca wild wächst, auf den Pityusen nicht.

Mentha pulegium

English

This genus, the mint, is chiefly of the northern hemisphere. The plants generally grow in moist areas. The flowers are pollinated by insects, mainly flies.

There is found on Ibiza and Formentera in the wild the species Mentha suaveolens. It is a plant of alkaline soils. It flowers in summer.

Another species – not frequent – is Mentha aquatica, in wet places, it also flowers in summer.

The species Mentha spicata, the spearmint, is often planted, it is native of France and Italy, a hybrid of Mentha suaveolens and Mentha longifolia (this latter absent on the Balearics). It is an important ingredient in the flaó, the Ibicencan cheese cake. It is added to other meals too to support the digestion. Sometimes it is found escaped into the wild on Ibiza.

Also Mentha piperita, the peppermint, is planted. This is a triple hybrid of Mentha aquatica and the hybrid Mentha spicata. It is sterile and reproduces itself only vegetatively.

Not so often planted is Mentha pulegium, which grows wild on Majorca and Minorca but not on the Pityuses.

Noms / Nombres / Namen / Names

Mentha aquatica L.

Mentha piperita L.

Mentha pulegium L.

Mentha spicata L.

Mentha suaveolens L.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *