Magraneta

El nom “magraneta” és un diminutiu de “magrana” que es Punica granatum i al·ludeix al color vermell d’aquella fruita. La primera planta que va rebre el nom deu haver estat Cytinus. Com que aquesta planta és una planta paràsita sense clorofil·la, es fa servir el mateix nom també per a les plantes paràsites del gènere Orobanche, sobretot l’espècie Orobanche crenata, bé que sistemàticament no tenen cap relació els dos gèneres. En el català del Principat també tenen el mateix nom: es diuen “frare” (nom que també es fa servir per a Arisarum vulgare).

Es diu “magraneta d’estepa” a Cytinus perquè viu de paràsit d’estepes (Cistus), “magraneta de sa favera” a Orobanche crenata que xucla de la favera (Vicia  faba) i altres leguminoses. A més es diu “magraneta de corb” a Cynomorium coccineum.

2 thoughts on “Magraneta

  1. Mi pregunta es
    Como se puede eradicar esta planta en los huertos que si no me equivoca es esa planta que destruye las habas rntre otras verduras
    Gracias por informarme

    1. No sé de ninguna manera de erradicarla. Por lo visto los payeses tampoco saben ninguna manera. Lo único que sé recomendar es no sembrar leguminosas en los sitios afectados durante varios años.

Comments are closed.