This Theme Supports a Custom FrontPage

Xanthoria

Xanthoria

Xanthoria (Teloschistaceae) Català Aquest gènere de líquens es pot trobar damunt branques d’arbres i damunt roques. Es troba a Eivissa i Formentera i és especialment freqüent as Vedrà. El ficobiont (l’alga) és del gènere Trebouxia. En llocs assolejats el liquen és més taronja degut a una substància que es diu parietina que protegeix de massaRead more about Xanthoria[…]

Cladonia

Cladonia

Cladonia (Cladoniaceae) Català Els líquens d’aquest gènere solen créixer al terra. Algunes espècies a vegades es separen com a gènere Cladina. Hi ha diverses espècies a les Pitiüses on l’aire està prou net. El ficobiont (l’alga) és del gènere Trebouxia. Cladonia foliacea s’obre amb la humitat per poder fer més fotosíntesi, es tanca amb laRead more about Cladonia[…]

Inocybe

Inocybe

Inocybe (Inocybaceae) Català Les espècies d’aquest gènere, en català a vegades anomenat inocibe, formen micoriza, a les Pitiüses sobretot amb Pinus. A Eivissa i Formentera hi ha Inocybe rimosa i Inocybe tarda, a Eivissa a més Inocybe heimii var. sabulosa. Castellano Las especies de este género forman micorriza, en las Pitiusas sobre todo con Pinus. En Ibiza yRead more about Inocybe[…]

Limacella subfurnacea

Limacella subfurnacea

Limacella subfurnacea (Amanitaceae) Català Els fongs d’aquest gènere són sapròfits, viuen en terra i fulles en descomposició. Castellano Los hongos de este género son saprófitos, viven en tierra y hojas en descomposición. Deutsch Die Pilze dieser Gattung, die Schleimschirmlinge, sind Saprophyten, sie leben in Erde und verrottenden Blättern. English The fungi of this genus areRead more about Limacella subfurnacea[…]

Clathrus ruber

Clathrus ruber

Clathrus ruber (Phallaceae) Català: Cranc El cranc o la gita de bruixa és un fong saprobiòntic. Els espors són dispersats per cal·lifòrids. Castellano: Clatro rojo El clatro rojo es un hongo saprobióntico. Los esporos son dispersados per califóridos. Deutsch: Roter Gitterling Der Rote Gitterling ist ein saprobiontischer Pilz. Die Sporen werden durch Schmeißfliegen verbreitet. English:Read more about Clathrus ruber[…]

Bovista

Bovista

Bovista (Agaricaceae) Català: Bovista Les bovistes són saprobionts i viuen en prats. A vegades es troba Bovista plumbea a Eivissa. Castellano: Bovista Las bovistas son saprobiontos y viven en prados. A veces se encuentra Bovista plumbea en Ibiza. Deutsch: Bovist Die Boviste sind Saprobionten und leben auf Wiesen. Gelegentlich findet man Bovista plumbea auf Ibiza. English:Read more about Bovista[…]

Famílies de fongs i bacteris

Famílies de fongs i bacteris

Famílies de fongs i bacteris / Familias de hongos y bacterias / Familien der Pilze und Bakterien / Families of fungi and bacteria Fongs / Hongos / Pilze / Fungi Agaricaceae: Bovista Amanitaceae: Amanita, Limacella Candelariaceae: Candelariella Cladoniaceae: Cladonia Coprinaceae: Coprinus Inocybaceae: Inocybe Leotiaceae: Sarcosphaera Marasmiaceae: Omphalotus Megasporaceae: Aspicilia Parmeliaceae: Flavoparmelia, Parmotrema, Usnea Pertusariaceae: PertusariaRead more about Famílies de fongs i bacteris[…]

Uromyces

Uromyces

Uromyces (Pucciniaceae) Català Els fongs d’aquest gènere viuen de paràsits dins de la cel·lules dels hospes. Algunes espècies tenen una alternança de generacions, en la haplofase (fase haploide) tenen uns hospes, en la diplofase (fase diploide) altres. Una espècie és Uromyces striatus, en la haplofase és paràsit d’espècies d’Euphorbia que per això prenen una forma específicaRead more about Uromyces[…]

Lichenes

Lichenes

Lichenes Català: Líquens Un liquen és un fong amb un organisme fotòtrof simbiòtic, sovint una alga verda, a vegades un cianobacteri (“alga blauverda”, pertany als bacteris), sobretot del gènere Nostoc (família Nostocaceae), en algun cas tant una alga verda com també un cianobacteri. Es diu micobiont al fong i fotobiont a l’alga verda o el cianobacteri.Read more about Lichenes[…]